Bảng bổ trợ AD mùa 8 – 9 2019: Tốc độ đánh, kỹ năng ” Siêu chuẩn”

I.  BẢNG BỔ TRỢ ADC MÙA 9 TỐC ĐỘ ĐÁNH Bảng bổ trợ này dùng cho các ad phụ  thuộc vào tốc độ đánh : Jinx, Vayne, Kalista, Twitch.. bảng bổ trợ này khá yếu ở đầu trận nhưng về cuối trận rất mạnh và có thể cân team 1 cách dễ dàng Điểm then … Đọc tiếp Bảng bổ trợ AD mùa 8 – 9 2019: Tốc độ đánh, kỹ năng ” Siêu chuẩn”