Bảng bổ trợ mid mùa 8 – 9 2019: Ap, Sát thủ “Siêu chuẩn”

BẢNG BỔ TRỢ MID AP MÙA 9 DỒN DAME Bảng bổ trợ này dùng cho các tướng pháp sư đường giữa có hướng dồn thẳng damge vd: Viktor, Annie, Orianna, veigar, cassionpeia…. Ta lấy điểm then chốt ý chí thần sấm gây ra sát thương dựa trên 10+30% sức mạnh công kích và 10%sức mạnh … Đọc tiếp Bảng bổ trợ mid mùa 8 – 9 2019: Ap, Sát thủ “Siêu chuẩn”