Bảng ngọc bổ trợ rừng mùa 8 – 9 2019: Tank, ADC, AP “Siêu chuẩn”

I. BẢNG NGỌC ĐI RỪNG SÁT THƯƠNG VẬT LÝ MÙA 8 – 9 2019 Bảng ngọc này dùng cho các tướng gây sát thương vật lý vd: twich, Lee sin, Xin zhao,…     II.  BẢNG NGỌC BỔ TRỢ ĐI RỪNG  SÁT THƯƠNG PHÉP MÙA 7-8 9 Viên ngọc đỏ xuyên kháng phép : giúp … Đọc tiếp Bảng ngọc bổ trợ rừng mùa 8 – 9 2019: Tank, ADC, AP “Siêu chuẩn”