Bảng ngọc bổ trợ rừng mùa 7 – 8: Tank, ADC, AP “Siêu chuẩn”

I. BẢNG NGỌC ĐI RỪNG SÁT THƯƠNG VẬT LÝ MÙA 7 – 8 Bảng ngọc này dùng cho các tướng gây sát thương vật lý vd: twich, Lee sin, Xin zhao,…     II.  BẢNG NGỌC BỔ TRỢ ĐI RỪNG  SÁT THƯƠNG PHÉP MÙA 7-8 9 Viên ngọc đỏ xuyên kháng phép : giúp tăng … Đọc tiếp Bảng ngọc bổ trợ rừng mùa 7 – 8: Tank, ADC, AP “Siêu chuẩn”