Bảng ngọc bổ trợ Solo Top mùa 8 – 9 2019: Tank, AP “siêu chuẩn”

BẢNG NGỌC BỔ TRỢ TOP TANK MÙA 9 1 .  Bảng ngọc bổ trợ top tank theo hướng sát thương vật lý Bảng ngọc bổ trợ này sử dụng cho các tướng tank đường trên gây sát thương vật lý nhằm cũng cố một lượng sát thương để tránh hóa  thành cục sắt vô hại … Đọc tiếp Bảng ngọc bổ trợ Solo Top mùa 8 – 9 2019: Tank, AP “siêu chuẩn”