Bảng ngọc bổ trợ sp mùa 8 – 9 2019: Tank , AP, Support Push ” Siêu chuẩn”

BẢNG NGỌC BỔ TRỢ CHO SP TANK MÙA 8 – 9 Bảng ngọc này dành cho các sp đỡn đòn mở giao tranh tốt như Alistar, Braum, Leona, Taric…. Nhánh chính KIÊM ĐỊNH Điểm then chốt HỘ VỆ : tăng giáp cho bản thân và đồng minh Suối nguồn sinh mệnh : giúp đồng minh … Đọc tiếp Bảng ngọc bổ trợ sp mùa 8 – 9 2019: Tank , AP, Support Push ” Siêu chuẩn”